Vi støtter

Tandportalen.dk’s Corporate Social Responsibility (CSR) Politik: Samfundsansvar i en Skiftende Verden

I en verden, der konstant udvikler sig, har Tandportalen.dk erkendt vigtigheden af at påtage sig et solidt samfundsansvar. Vi har forpligtet os til at gøre en positiv forskel ved at implementere en omfattende CSR-politik. Hos Tandportalen.dk tror vi på, at vores handlinger ikke kun påvirker vores virksomhed, men også samfundet som helhed. Derfor er vores CSR-politik en integreret del af vores forretningsstrategi.

Vores CSR-tilgang omfatter flere områder, hvor vi arbejder aktivt for at skabe en positiv indvirkning:

  1. Bæredygtighed: Vi er engagerede i at reducere vores miljømæssige fodaftryk gennem energieffektivitet, affaldshåndtering og ressourceoptimering. Vi søger kontinuerligt at minimere vores påvirkning af miljøet og tage skridt mod bæredygtige praksisser.
  2. Samfundsengagement: Vi støtter lokale samfund gennem velgørende bidrag, frivilligt arbejde og partnerskaber med organisationer, der arbejder for at forbedre livet for dem, der er i nød.
  3. Mangfoldighed og Inklusion: Hos Tandportalen.dk er vi stærkt engagerede i at fremme mangfoldighed og inklusion i vores arbejdsstyrke og i de samfund, vi betjener. Vi stræber efter at skabe et inkluderende miljø, hvor alle føler sig værdsat og respekteret.
  4. Etisk Forretningsadfærd: Vi følger strenge etiske retningslinjer for vores forretningsdrift og opfordrer til gennemsigtighed, ærlighed og integritet i alle vores interaktioner.
  5. Uddannelse og Oplysning: Vi arbejder for at uddanne og informere vores medarbejdere, kunder og samfund om vigtige emner som tandhygiejne, oral sundhed og forebyggelse af tandlidelser.
  6. Partnerskaber: Vi har etableret partnerskaber med forskellige organisationer og initiativer, der deler vores værdier og mål. Disse partnerskaber styrker vores evne til at gøre en positiv indvirkning på samfundet.

Vores nuværende samarbejdspartnere inden for CSR inkluderer:

Hvis du ønsker at blive en del af vores CSR-bestræbelser eller har spørgsmål vedrørende vores CSR-politik, er du velkommen til at kontakte os på følgende link: [https://tandportalen.dk/Kontakt/].

Vi er fast besluttede på at forblive en samfundsansvarlig virksomhed og fortsætte vores bestræbelser på at skabe en positiv indvirkning i en stadigt skiftende verden. Sammen kan vi gøre en forskel.